Inwentaryzacja

Rozdział I

Zarys historii żeglugi
na Warmii, Mazurach i Powiślu