O projekcie

pogal_1

W ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013 powstała operacja Powrót Galindów-Promocja Tradycji Żeglarskich na Warmii i Mazurach (POGAL), polegająca na wdrożeniu przedsięwzięcia: inwentaryzacji i promocji dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur dotyczącego tradycji żeglarskich.

Celem owego projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców zamieszkujących obszary działania Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia” oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności tych obszarów.

Współpracujące grupy za główny cel obrały sobie rozwój nowych produktów turystycznych oraz aktywizację i integrację mieszkańców obszaru objętych LSR do 2015 r. W ramach tych działań powstała niniejsza strona internetowa, zawierająca między innymi fotoblog z kolejnych etapów budowy tradycyjnej, drewnianej łodzi wiosłowo-żaglowej.

pogal_2

W ramach projektu została również opracowana i opublikowana inwentaryzacja tradycji żeglarskich, obejmująca problematykę żeglarstwa zarówno w aspekcie obyczajowo-kulturowym jak i materialnym na przestrzeni dziejów. Zorganizowana została także wizyta studyjna w warsztacie szkutniczym, ukazująca ginący zawód tradycyjnego szkutnictwa.

Wraz z Mazurskim Klubem Żeglarskim udało się zorganizować regaty żeglarskie Powrót Galindów w Mikołajkach.